Partyworking - Safe fun

Ograniczenie szkód zdrowotnych wśród klientów nie korzystających z oferty profilaktyczno-leczniczej, a którzy okazjonalnie bądź nałogowo zażywają narkotyki jak również zminimalizowanie rozwoju uzależnienia u użytkowników okazjonalnych.

Cele szczegółowe:

 1. wzbudzanie refleksji na temat wartości zdrowia (fizycznego i psychicznego) i życia
 2. dostarczanie wiedzy na temat uzależnień
 3. profilaktyka HIV/AIDS i innych chorób zakaźnych  spowodowanych miedzy innymi ryzykownymi   zachowaniami
 4. ułatwianie kontaktu z placówkami: terapeutycznymi, medycznymi, ośrodkami , detoksami  itp. 
 5. dostarczenie  prezerwatyw i innych środków higieny osobistej
 6. wzbudzanie motywacji do podjęcia leczenia lub zmiany trybu życia
 7. ułatwienie dostępu do porad terapeutycznych, psychologicznych, socjalnych (w placówce Centrum Redukcji Szkód RETURN).  

Działania :

 1. regularne dyżury partyworker na terenie wybranych  klubów, mające na celu nawiązanie kontaktu z osobami potrzebującymi pomocy w obszarze uzależnienia od narkotyków,
 2. w trakcie imprez masowych (typu juwenalia) rozdawnictwo ulotek i innych materiałów promocyjnych mające na celu propagowanie trzeźwego stylu życia i reklamę placówki mającą przyciągnąć do jej oferty osoby zainteresowane
 3. edukacja z zakresu uzależnienia i współuzależnienia
 4. edukacja dotycząca zakażeń  HIV/AIDS oraz chorób przenoszonych drogą płciową i krew
 5. rozdawnictwo prezerwatyw
 6. motywowanie do zmiany postępowania z destrukcyjnego na konstruktywne – dające satysfakcję i bezpieczeństwo w życiu
 7. kształtowanie adekwatnych przekonań normatywnych dotyczących narkotyków oraz promocję postaw prozdrowotnych
 8. informowanie odbiorców programu o placówkach pomocowych na terenie Wrocławia, województwa oraz kraju
 9. rozdawnictwo ulotek o zagrożeniach płynących z faktu przyjmowania narkotyków oraz jak zapobiegać powstaniu sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu przy przyjmowaniu środków odurzających
 10. propagowanie informacji na temat możliwości wykrywania obecności narkotyków w oferowanych napojach.