Sponsorzy

Gmina Wrocław

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii